Chào mừng bạn đến với website THCS Hòa Phú

Hiệu trưởng

Võ Hồng Vỹ
Võ Hồng Vỹ

Ngày sinh: 6/10/1973

Dân tộc: Kinh

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Minh Tâm
Nguyễn Thị Minh Tâm

Ngày sinh: 21/7/1971

Dân tộc: Kinh