Chào mừng bạn đến với website THCS Hòa Phú

Có 40 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Kế hoạch tự đánh giá trường THCS Hòa Phú năm học 2018-2019

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

26/KH-THCSHPVB chỉ đạo 22-02-2019
2 Về việc thực hiện nghiêm túc nội dung giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng dạy học ngay trong các giờ dạy trên lớp.

(Tải File đính kèm)

13104/UBND-GDĐTVB chỉ đạo 07-11-2018
3 Kế hoạch hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Củ Chi giai đoạn 2018-2025

(Tải File đính kèm)

1596/KH-GDĐTVB chỉ đạo 07-11-2018
4 Về việc thực hiện nghiêm túc nội dung giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng dạy học ngay trong các giờ dạy trên lớp.

(Tải File đính kèm)

13104/UBND-GDĐTVB chỉ đạo 23-10-2018
5 Chị thị về thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2018-2019 tại Thành phố Hồ Chí Minh

(Tải File đính kèm)

1275VB chỉ đạo 11-09-2018
6 Kế hoạch triển khai công tác Y tế trường học giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn huyện Củ Chi

(Tải File đính kèm)

112/KH-GDĐT-YTVB chỉ đạo 31-01-2018
7 Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ

(Tải File đính kèm)

117/GDĐT-PCVB chỉ đạo 31-01-2018
8 Hướng dẫn tổ chức Hội nghị Người lao động; Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong hoạt động của đơn vị năm học 2017-2018

(Tải File đính kèm)

1480/GDĐT-CĐGDVB chỉ đạo 09-10-2017
9 THÔNG TƯ Ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

15 /2017/TT-BGDĐTVB chỉ đạo 14-08-2017
10 KẾ HOẠCH Về kiểm tra học kỳ II và tổng kết năm học 2016 – 2017

(Tải File đính kèm)

82 /KH-THCSHPVB chỉ đạo 10-04-2017
11 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế tiếp công dân

(Tải File đính kèm)

48/QĐ-THCSHP VB chỉ đạo 28-02-2017
12 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành quy chế phòng, chống tham nhũng

(Tải File đính kèm)

49 /QĐ-THCSHPVB chỉ đạo 28-02-2017
13 KẾ HOẠCH Thi đua của Trường THCS Hòa Phú Năm học 2016 – 2017

(Tải File đính kèm)

268/KH-THCSHPVB chỉ đạo 28-02-2017
14 KẾ HOẠCH Kiểm tra nội bộ Năm học 2016 - 2017

(Tải File đính kèm)

254 /KH-THCSHPVB chỉ đạo 28-02-2017
15 KẾ HOẠCH Giáo dục đạo đức học sinh năm học 2016 - 2017

(Tải File đính kèm)

52 /KH-THCSHPVB chỉ đạo 28-02-2017
123