Chào mừng bạn đến với website THCS Hòa Phú

Có 40 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Kế hoạch tự đánh giá trường THCS Hòa Phú năm học 2018-2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ke_hoach_tdclg_nam_hoc_2018-2019doc_222201914.docx
File thứ 2: qd_thanh_lap_hoi_dong_tu_danh_gia_222201914.doc
26/KH-THCSHPVB chỉ đạo 22-02-2019
2 Về việc thực hiện nghiêm túc nội dung giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng dạy học ngay trong các giờ dạy trên lớp.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: -data-hcmedu-pgdcuchi-attachments-201810-van_phong-vb13104thuchiennghiemtucnoid_711201813.pdf
13104/UBND-GDĐTVB chỉ đạo 07-11-2018
3 Kế hoạch hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Củ Chi giai đoạn 2018-2025
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: -data-hcmedu-pgdcuchi-attachments-201811-phong_cntt-kh1596hoatdongbinhdanggioid_711201813.pdf
1596/KH-GDĐTVB chỉ đạo 07-11-2018
4 Về việc thực hiện nghiêm túc nội dung giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng dạy học ngay trong các giờ dạy trên lớp.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: vb13104thuchiennghiemtucnoidunggiangday221020188_231020187.pdf
13104/UBND-GDĐTVB chỉ đạo 23-10-2018
5 Chị thị về thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2018-2019 tại Thành phố Hồ Chí Minh
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thuchiennhiemvugiaoducnh2018-201979201815_119201810.pdf
1275VB chỉ đạo 11-09-2018
6 Kế hoạch triển khai công tác Y tế trường học giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn huyện Củ Chi
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: -data-hcmedu-pgdcuchi-attachments-20181-phong_y_te-kh112trienkhaicongtacytegiai_31120189.pdf
112/KH-GDĐT-YTVB chỉ đạo 31-01-2018
7 Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: -data-hcmedu-pgdcuchi-attachments-20181-van_phong-tbvp117thuchienchithi18231201_31120189.pdf
117/GDĐT-PCVB chỉ đạo 31-01-2018
8 Hướng dẫn tổ chức Hội nghị Người lao động; Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong hoạt động của đơn vị năm học 2017-2018
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: -data-hcmedu-pgdcuchi-attachments-201710-cdgd-vbcdgdtchoinghicbcc410201715_910201713.pdf
1480/GDĐT-CĐGDVB chỉ đạo 09-10-2017
9 THÔNG TƯ Ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: -data-hcmedu-pgdcuchi-attachments-van_ban_2017-vb_to_chuc-thong_tu_152017tt-bgd_148201715.pdf
File thứ 2: chedolamviecgvpt_148201715.doc
15 /2017/TT-BGDĐTVB chỉ đạo 14-08-2017
10 KẾ HOẠCH Về kiểm tra học kỳ II và tổng kết năm học 2016 – 2017
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ke hoach kiem tra HK 2 .doc
82 /KH-THCSHPVB chỉ đạo 10-04-2017
11 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế tiếp công dân
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: QC TIEP CONG.doc
48/QĐ-THCSHP VB chỉ đạo 28-02-2017
12 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành quy chế phòng, chống tham nhũng
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: QC chong tham nhung.doc
49 /QĐ-THCSHPVB chỉ đạo 28-02-2017
13 KẾ HOẠCH Thi đua của Trường THCS Hòa Phú Năm học 2016 – 2017
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: KH thi dua.doc
268/KH-THCSHPVB chỉ đạo 28-02-2017
14 KẾ HOẠCH Kiểm tra nội bộ Năm học 2016 - 2017
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: KH kiem tra noi bo NAM HOC 2016 -2017.doc
254 /KH-THCSHPVB chỉ đạo 28-02-2017
15 KẾ HOẠCH Giáo dục đạo đức học sinh năm học 2016 - 2017
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: KH GD DAO ĐUC.doc
52 /KH-THCSHPVB chỉ đạo 28-02-2017
123

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích