Chào mừng bạn đến với website THCS Hòa Phú

Có 75 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 26/2020/TT-BGDĐT: THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổthông ban hành kèm theo Thông tư số58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng BộGiáo dục và Đào tạo
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: tt_sua_doi_tt58_410202010.pdf
 Bộ Giáo dục 04-10-2020
2 5555/BGDĐT-GDTrH V/v hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn của trường trung học/trung tâm giáo dục thường xuyên qua mạng
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 022014-5555bgddt-gdtrh_doi_moi_shcm_ktdg_410202010.doc
 Bộ Giáo dục 04-10-2020
3 Văn bản 3089/BGDĐT-GDTrH v/v triển khai thực hiện giáo dục STEM trong giáo dục trung hoc.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 3089bgddtgdtrh_410202010.PDF
3089/BGDĐT-GDTrHBộ Giáo dục 04-10-2020
4 Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03 tháng 10 năm 2017 về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh từ năm học 2017 - 2018
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 4612bgddt-gdtrh810201713_410202010.pdf
 Bộ Giáo dục 04-10-2020
5 5842/BGDĐT-VP V/v Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học GDPT
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cv5842noidungdieuchinh810201713_410202010.pdf
 Bộ Giáo dục 04-10-2020
6 Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: congnghe288202010_410202010.pdf
File thứ 2: cv3280huongdandieuchinhnddh288202010_410202010.pdf
File thứ 3: diali288202010_410202010.pdf
File thứ 4: gdcd288202010_410202010.pdf
File thứ 5: hoahoc288202010_410202010.pdf
File thứ 6: lichsu288202010_410202010.pdf
File thứ 7: nguvan288202010_410202010.pdf
File thứ 8: sinhhoc288202010_410202010.pdf
File thứ 9: tinhoc288202010_410202010.pdf
File thứ 10: toan288202010_410202010.pdf
File thứ 11: vatli288202010_410202010.pdf
 Bộ Giáo dục 04-10-2020
7 QUYẾT ĐỊNH 16/2006 ngày 5/6/2006: BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 01qd162006bgddtchuong_trinh_gdpt_410202010.pdf
 Bộ Giáo dục 04-10-2020
8 Về kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, học viên các cơ sở giáo dục thành phố do dịch bệnh COVID-19
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: nghi0503_184202016.pdf
1420/UBND-VXSở Giáo dục 18-04-2020
9 HỎA TỐC: Về cho học sinh nghỉ học do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rut Corona gây ra (từ ngày 03/02/2020 đến hết ngày 09/02/2020)
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thongbaonghihoctu03-02-2020den09-02-2020vincov22202018_22202021.docx
291/GDĐT-VPSở Giáo dục 02-02-2020
10 Kế hoạch tự đánh giá trường THCS Hòa Phú năm học 2018-2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ke_hoach_tdclg_nam_hoc_2018-2019doc_222201914.docx
File thứ 2: qd_thanh_lap_hoi_dong_tu_danh_gia_222201914.doc
26/KH-THCSHPVB chỉ đạo 22-02-2019
11 Về việc thông báo kết quả xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Củ Chi năm học 2018-2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1411-ubnd-nv1signed12201915_12220197.pdf
1411/UBND-NVHuyện 12-02-2019
12 Về việc thực hiện nghiêm túc nội dung giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng dạy học ngay trong các giờ dạy trên lớp.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: -data-hcmedu-pgdcuchi-attachments-201810-van_phong-vb13104thuchiennghiemtucnoid_711201813.pdf
13104/UBND-GDĐTVB chỉ đạo 07-11-2018
13 Về việc phát động đợt thi đua cao điểm đón chào năm mới 2019, kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2019)
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: -data-hcmedu-pgdcuchi-attachments-201810-van_phong-13519-ubnd-nv1signed26102018_711201813.pdf
13519Tuyên truyền 07-11-2018
14 Kế hoạch hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Củ Chi giai đoạn 2018-2025
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: -data-hcmedu-pgdcuchi-attachments-201811-phong_cntt-kh1596hoatdongbinhdanggioid_711201813.pdf
1596/KH-GDĐTVB chỉ đạo 07-11-2018
15 Về việc tăng cường công tác truyền thông phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng, sởi và sốt xuất huyết trên địa bàn huyện
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: vb13103tangcuongcongtactruyenthong221020188_231020187.pdf
13103/UBND-YTTuyên truyền 23-10-2018
12345

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích