Chào mừng bạn đến với website THCS Hòa Phú

Có 6 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Quyết định về việc phân công nhiệm vụ công chức, viên chức, người lao động Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: -data-hcmedu-pgdcuchi-attachments-20189-van_phong-qd169phancongnhiemvuccvcphong_1910201814.pdf
169/QĐ-GDĐTPhòng Giáo dục 19-10-2018
2 Về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2018-2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: datahcmedupgdcuchiattachments201710cnttvbcntt1451khcntt181991020189_910201813.pdf
1451/GDĐT-CNTTPhòng Giáo dục 09-10-2018
3 uyết định về việc phân công nhiệm vụ Cụm trưởng, Phó Cụm trưởng các Cụm Thư viện - Thiết bị năm học 2018-2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: qd10565pheduyetkhkiemtra2018-2019110201814_310201814.pdf
170/QĐ-GDĐTPhòng Giáo dục 03-10-2018
4 Về triển khai thực hiện chế độ làm việc của giáo viên
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: chedolamvieccuagv_148201715.doc
983/GDĐT-TCPhòng Giáo dục 14-08-2017
5 KẾ HOẠCH Thực hiện các chỉ tiêu Ủy ban nhân dân huyện giao năm 2017 150/KH-GDĐT-CMPhòng Giáo dục 16-02-2017
6 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập cụm chuyên môn cấp Trung học cơ sở Năm học 2016 - 2017
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: QD THCS 234_QD Cum CM-1.doc
234 /QĐ-GDĐTPhòng Giáo dục 01-12-2016

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích