Chào mừng bạn đến với website THCS Hòa Phú

Có 8 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 26/2020/TT-BGDĐT: THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổthông ban hành kèm theo Thông tư số58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng BộGiáo dục và Đào tạo

(Tải File đính kèm)

 Bộ Giáo dục 04-10-2020
2 5555/BGDĐT-GDTrH V/v hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn của trường trung học/trung tâm giáo dục thường xuyên qua mạng

(Tải File đính kèm)

 Bộ Giáo dục 04-10-2020
3 Văn bản 3089/BGDĐT-GDTrH v/v triển khai thực hiện giáo dục STEM trong giáo dục trung hoc.

(Tải File đính kèm)

3089/BGDĐT-GDTrHBộ Giáo dục 04-10-2020
4 Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03 tháng 10 năm 2017 về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh từ năm học 2017 - 2018

(Tải File đính kèm)

 Bộ Giáo dục 04-10-2020
5 5842/BGDĐT-VP V/v Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học GDPT

(Tải File đính kèm)

 Bộ Giáo dục 04-10-2020
6 Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4), (Tải File đính kèm thứ 5), (Tải File đính kèm thứ 6), (Tải File đính kèm thứ 7), (Tải File đính kèm thứ 8), (Tải File đính kèm thứ 9), (Tải File đính kèm thứ 10), (Tải File đính kèm thứ 11)

 Bộ Giáo dục 04-10-2020
7 QUYẾT ĐỊNH 16/2006 ngày 5/6/2006: BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Tải File đính kèm)

 Bộ Giáo dục 04-10-2020
8 THÔNG TƯ Hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập

(Tải File đính kèm)

16/2017/TT-BGDĐTBộ Giáo dục 14-08-2017